Corona maatregelen

De volgende maatregelen zijn getroffen om veilig te kunnen escapen tijdens je bezoek aan Wescape:

1. De social distance tussen personeel en het gezin is gegarandeerd d.m.v. grondmarkeringen, waardoor personeel op minimaal 1,5 meter van de groep spelers kan blijven.
2. Er is voldoende tijd tussen de groepen gepland, waardoor:
• Groepen spelers kunnen elkaar niet treffen/kruisen.
• Onze medewerkers de mogelijkheid hebben de kamers en objecten te reinigen.

a. Wij beschikken over twee wachtkamers en zullen deze ook gebruiken, zodat de spelers elkaar niet kruisen.
b. Personen die verkouden zijn, koorts hebben, hoesten of niezen worden niet toegelaten. Dit geldt ook voor mensen die vallen in een van de risicogroepen zoals bepaald door het RIVM (https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen).
c. De dag voor uw bezoek of op de dag zelf wordt er contact gezocht om er zeker van te zijn dat er geen klachten zijn.
d. Bij binnenkomst en vertrek is handen wassen/desinfecteren verplicht voor bezoekers en personeel.
e. Er is een minimum aan personeel aanwezig. In de praktijk zal dat neerkomen op 1 personeelslid per escaperoom.
f. Horeca is helaas tot nader order gesloten. Houd hier rekening mee en breng zelf eventueel drinken mee.
g. WC’s zijn tot nader order gesloten. Houd hier rekening mee.
h. Indien gewenst kunt u kosteloos gebruik maken van latex wegwerphandschoenen.
i. Mondkapjes zijn niet verplicht wel wenselijk. Indien gewenst kunt u bij ons tegen een kleine vergoeding een mondkapje aanschaffen.
j. U dient te allen tijde het advies van de medewerkers op te volgen.